A Orlice nebyla tichá

A Orlice nebyla ticháVydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí obohatilo předvánoční trh roku 2017 vzpomínáním Stanislavy Dvořákové na velkou povodeň, která ohrozila město před dvaceti lety – konkrétně roku 1997.

Příspěvek k českým dějinám

Co na Řípu ještě nevěděliVydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí poslalo v závěru roku 2017 do knihkupectví pozoruhodnou knihu CO NA ŘÍPU JEŠTĚ NEVĚDĚLI, s podtitulem Kapitoly z českých dějin. Napsal ji JAN ŠULA, který působí jako učitel na ZŠ Jiráskova ve Vysokém Mýtě. Ilustroval ji RADEK STESKA.

Za prof. PhDr. Danuší Kšicovou, DrSc. (26. 4. 1932–4. 2. 2017)

Krajina duše – výbor z Chagallových veršůNečekaně zesnulá literárněvědná badatelka a překladatelka prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc., působící řadu let na Ústavu slavistiky FF MU v Brně, je v komunitě české (a rovněž zahraniční) slavistiky, translatologie a potenciálních vztahů výtvarného umění i hudby k literatuře) velmi dobře známá. Je bez nadsázky považována za špičkového specialistu zejména v kulturně komparativních a konfrontačních otázkách svébytného období ruské literatury tzv. „stříbrného věku“ (tj. přelomu 19.–20. století) a kromě toho rovněž v problematice vzájemných vztahů literatury a hudebních i výtvarných způsobů ztvárňování skutečnosti (ty byly právě s uvedenou historickou etapou ruské – a nejen ruské – kultury bytostně propojeny).

Už Šestá knížka

Knížek vychází mnoho a někdy je až těžké se v této záplavě literatury orientovat a tohle lze vyslovit i pokud jde o ty pro dětského čtenáře, výjimkou jsou knížky, které stvořily děti. Ne, že by neexistovaly, ale je jich jako šafránu, méně, než by bylo třeba. Proč? Děti potřebují, aby jim dospělí dali příležitost. Vždyť vydat dnes nekonzumní knížku není levná záležitost. Takže to nechce pouze ty, kteří tím směrem děti vedou, ale i sponzory, to je třeba konstatovat na úvod mého povídání.

Máte doma puberťáka?

Vyměním týnejdžra za cokoli Dokážu si živě představit, že pokud uštvanému rodiči, vystresovanému kdovíkolikátou hádkou se svým potomkem, padne oko na titulek knihy VYMĚNÍM TÝNEJDŽRA ZA COKOLI automaticky ho napadne myšlenka „Já taky“. Marcella Marboe, autorka zmíněné knihy, ale nezvolila název jen jako provokaci, která má zvýšit prodej, ale jako spojovací téma svých povídek.

Skvostná, leč lehce přes

Vyměním týnejdžra za cokoli Kdyby o knize VYMĚNÍM TÝNEJDŽRA ZA COKOLI (Oftis, Ústí nad Orlicí 2013) mohl psát recenzi Jiří Voskovec, označil by ji jistě svým oblíbeným epitetem za „skvostnou“, na to mohu dát ruku do ohně a navíc hlavu na špalek; tento milenec češtiny ve všech jejích rovinách by jako snad nikdo jiný dokázal ocenit, jak autorka Marcella Marboe suverénně ovládá jazyk dnešních dětí a dospívajících a jak je jí ta místy vulgární, někdy primitivní, jindy vtipná a často jadrná a výstižná řeč klíčem k porozumění dnešnímu mládí. Zapomínaný český myslitel odmítal vidět v dětech a dospívajících „malé lidi“, mluvil rád o nich jako o „jiných lidech“, protože myslících, cítících, jednajících jinak než dospělí, kteří, aby živi byli, dospěli k bytí plnému kompromisů, přetvářky, úskoků, podrazů, kalkulu. Ne že by děti a puberťáci nelhali a byli poctivost a spravedlnost sama, to by museli žít mimo rodiny, školky, školy, družiny, parky a party, to by museli být zázračně imunní vůči lákavému světu dospěláků a jejich nemožných možností, ale jejich svět na rozdíl od světa dospělých si dovoluje ještě nezapomínat na elementární lidskou soudržnost, přátelství, dané slovo, spravedlnost, potřebu porozumění, i když výchova v rodinách a ve škole často není výchovou k porozumění.


Traffic over 1000 CZK FREE

Free transport of goods
for orders over 1000 CZK
within Czech Republic
Terms of Services

SIGN UP

Register and get quick and easy access to all functions of our business.
Registration

QUICK CONTACT

+420 465 525 741
+420 774 504 144
Call from 8:00 to 15:00 hours
grantis@grantis.cz

Tiskárna Kulhánek spol. s r. o., Opletalova 92, 563 01 Lanškroun, IČ 020 18 420, DIČ: CZ02018420 tel.: +420 465 525 741, e-mail: jkulhanek@centrum.cz