Podací deník

Code Artikel: TMaO-0002
Nové, aktualizované vydání! Nepostradatelná základní evidenční pomůcka spisové služby vykonávané v listinné podobě - podací deník, který opět vychází z dlouhodobých praktických zkušeností.

E-Mail
Preis
Ihr Preis:330,00 Kč
Verkaufspreis:330,00 Kč
Sie sparen:
Stock mehr als 100 pieces

Nové, aktualizované vydání!

Nepostradatelná základní evidenční pomůcka spisové služby vykonávané v listinné podobě - podací deník, který opět vychází z dlouhodobých praktických zkušeností.

Uživatele se snaží více vést při plnění předepsaných administrativních povinností a eliminovat vznik zbytečných chyb a nedostatků. Nechybí praktické návody, ukázka otisku podacího razítka, otisk razítka pro převod dokumentu v digitální podobě do dokumentu v analogové podobě. Hitem je propracovaný otisk razítka pro ověřování platnosti uznávaného elektronického podpisu, elektronické pečetě/značky a kvalifikovaného časového razítka na dokumentu v analogové podobě vzniklý převedením doručeného dokumentu v digitální podobě.

Výhody nabízeného podacího deníku ocení zejména menší obce, školy a školská zařízení, právnické osoby zřízené nebo založené územními samosprávnými celky (svazky obcí či mikroregiony, domovy důchodců, zdravotnická zařízení, technické služby apod.). Může být velmi dobrým pomocníkem také pro soukromoprávní původce (obchodní společnosti, spolky, církve, nadace apod.), kteří chtějí mít ve vedení své administrativy jednoduchý systém a hlavně základní a průkazný přehled.

Aktualizovaná podoba Podacího deníku s rozšířenými ukázkami a náměty splňuje zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a je plně v souladu s prováděcí vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.

Formát A4, šítá vazba, pevné desky, 176 stran.

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.

Verkehr über 1 000 CZK GRATIS

GRATIS Beförderung von Waren
über 1 000 CZK Bestellungen
in der Tschechischen Republik.
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Registrieren

Registrieren Sie sich und erhalten Sie schnell und einfach Zugriff auf alle Funktionen unseres Geschäfts.
Registrieren

SCHNELLE KONTAKT

+420 465 525 741
+420 774 504 144
Rufen Sie von 8:00 bis 15 Stunden
grantis@grantis.cz

Tiskárna Kulhánek spol. s r. o., Opletalova 92, 563 01 Lanškroun, IČ 020 18 420, DIČ: CZ02018420 tel.: +420 465 525 741, e-mail: jkulhanek@centrum.cz