Review

Záhady a taje mlýnů v Čechách a na Moravě

Záhady a taje mlýnů v Čechách a na MoravěDo knihkupectví v průběhu minulých dní dorazila pozoruhodná kniha Martina Korečka „Záhady a taje mlýnů v Čechách a na Moravě“.

Vydal ji OFTIS v Ústí nad Orlicí jako svou 568. publikaci. Kniha má pevnou vazbu a 352 stran. Ilustrátorkou je Božena Tymichová z Opočna a jejím angažováním vydavatelství jistě přispělo k čtenářskému zájmu o knihu. Už vodník, cumlající svoji porcelánku pod mlýnem s vodním kolem, na obálce – v barvě – přiláká pozornost čtenářů. Je třeba dodat, že kresbami ilustrátorka nešetřila, doslova ji vyšperkovalas téměř padesáti obrázky, které povzbudí jejich fantazii..

Martin Koreček v knize shromáždil dlouhou řadu pověstí z mlýnů ve dvanácti krajích. Nesporně odvedl kus poctivé práce. Už podle uvedené použité literatury lze usuzovat kolik času na přípravě knihy strávil, mnohé pověsti nejspíš musel i převyprávět, aby byly srozumitelné dnešnímu čtenáři. Je třeba konstatovat, že se úkolu, který si stanovil, zhostil uspokojivě. Připusťme, že jako vyučený mlynář, měl k tomu, co připravoval, velice blízko.

Jak si přečteme na zadní straně knihy, čerti, vodníci, duchové, ale i vrazi, loupežníci a podvodníci provázejí většinu předložených pověstí, takže o nudu rozhodně nepůjde.

Milan Dušek


Traffic over 1000 CZK FREE

Free transport of goods
for orders over 1000 CZK
within Czech Republic
Terms of Services

SIGN UP

Register and get quick and easy access to all functions of our business.
Registration

QUICK CONTACT

+420 465 521 052
+420 465 525 322
Call from 8:00 to 15:00 hours
info@oftis.cz

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440