Review

Ještě k stému výročí Československa

Česká Třebová a Velká válka 1914–1918V závěru roku 2018 vydal Martin ŠebelaOFTISU Ústí nad Orlicí knihu ČESKÁ TŘEBOVÁ A VELKÁ VÁLKA 1914–1918 s požehnáním JUDr. Martina Netolického, Ph. D., hejtmana Pardubického kraje, který k ní dokonce napsal krátký, ale výstižný úvod. Publikace má pevnou vazbu a 620 stránek, což je na naše poměry úctyhodné a jde o literaturu faktu.

Než autor přejde k tématu, které vyplývá z názvu, upozorní nás, že v roce 2014 jsme si připomněli výročí počátku 1. světové války, kterou po atentátu na následníka trůnu císař František Josef vyhlásil Srbsku. Tato válka přerostla v celosvětový konflikt. Mnoho občanů města Česká Třebová, kteří zažili útrapy války, padlo a jejich hroby jsou roztroušeny takřka po celé Evropě i na daleké Sibiři. Válka je zavála po všech bojištích na obou stranách fronty a připravila je o nejlepší roky života.

Od prvních stránek knihy máme možnost sledovat situaci v Evropě v těch letech. Samotnou mobilizaci. Počátek i další průběh války, přesuny vojska a jeho pobyt ve městě Česká Třebová. Dozvídáme se, jak se lidem žilo za války a jak se životní podmínky s jejím prodlužováním neustále zhoršovaly. Ani lístkový systém nezajišťoval, že se potraviny dostanou k potřebným. Zákonitě vznikl černý trh, kde se za všechno platily horentní částky a tím byli znevýhodněni nemajetní, navíc do všeho zasahovaly kontroly a konfiskace pod heslem: Vše pro frontu! Situace v zázemí se postupně přiostřovala, začala převažovat nespokojenost.

V poslední fázi války dochází k vyhlášení republiky. Sledujeme průběh 28. října.

Čteme autentické příběhy známých osobností města v těch letech, o běžných občanech, kteří narukovali, o českotřebovských námořnících, sloužících na bitevních lodích na Jadranu, o příslušnících zahraničních legií v Rusku, Francii a Itálii.

Když dozněl poslední výstřel do té doby nejkrvavějšího válečného konfliktu, jehož důsledkem byl zánik čtyř monarchií: Rakousko-Uherska, Pruska, Ruska a Turecka, na jejich místech vznikaly nové státy. Mezi nimi i Československo.

Kniha je postavena na autentických dokumentech z té doby, včetně válečné korespondence mezi frontou a zázemím, na nepředstavitelně dlouhých hodinách v archivu, pátrání po pamětnících a v jejich rodinách. Jen když si pročteme prameny, z nichž bylo čerpáno, nezbývá, než před autorem smeknout klobouk. Je třeba dodat, že text doprovází na 260 fotografií z těch časů, převážně osob, o kterých je psáno. K tomu se přidává tablo Jednoty ČSL Obce legionářské v České Třebové z roku 1930, tablo dobrovolníků II. Zahraniční ČSL armády v Itálii 1918–1919 a tablo českotřebovských námořníků.

Martin Šebela odvedl kus poctivé práce a nesporně přispěl k tomu, co už bylo o té době napsáno, a je nutno podotknout, že ne pouze regionálně.

Milan Dušek


Traffic over 1000 CZK FREE

Free transport of goods
for orders over 1000 CZK
within Czech Republic
Terms of Services

SIGN UP

Register and get quick and easy access to all functions of our business.
Registration

QUICK CONTACT

+420 465 525 741
+420 774 504 144
Call from 8:00 to 15:00 hours
grantis@grantis.cz

Tiskárna Kulhánek spol. s r. o., Opletalova 92, 563 01 Lanškroun, IČ 020 18 420, DIČ: CZ02018420 tel.: +420 465 525 741, e-mail: jkulhanek@centrum.cz