Review

Za zrcadlem

Za zrcadlemV závěru roku ve vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí vyšla knížka LENKY KARHANOVÉ s názvem ZA ZRCADLEM, která obsahuje úvahy a aforismy. Autorka dosud vydala: PŮVOD NEGATIVNÍCH SIL A MOŽNOSTI HOMEOPATIE (Oftis 2011); SBÍRKY BÁSNÍ (LV. Print, Uherské Hradiště 2013); MOTÝL A MOŘE IV, sbírka básní haiku (Oftis 2016). Není tedy mnohým čtenářům zcela neznámá. Narodila se v Uherském Hradišti, vyučila se jako obráběčka kovů, maturitu dokončila při zaměstnání, později absolvovala Husitskou teologickou fakultu UK v Praze.

Její kniha má 144 str. Ilustrovala si ji sama autorka. Obsahuje mimo slova úvodem, tři poměrně rozsáhlé kapitoly:

  1. Vztahy mezilidské.
  2. Člověk ve víru současných společenských poměrů.
  3. Filozoficko-teologické úvahy.

První kapitola pojednává o hlubších a skrytých souvislostech vztahů v lásce, manželství i mimo něj, o rodičích a dětech, ale i o odlišném pojetí vnímání reality u muže a ženy. V tomto ohledu autorka nepochybně straní ženám, ale tak nějak zdravě a s citem pro situace, které naznačuje. Zatímco zde hýří vtipem, ve druhé kapitole se humor vytrácí, čemuž se nejde divit, autorka nás provází současnými společenskými problémy a jejich zasahováním do našich životů. Jde o záležitosti, které určili naši další cestu, tedy ke spotřební společnosti. Bez bázně se pouští do úvah o systému, který umožnil rozprodej našeho státního majetku a odvážně sděluje fakta o tzv. kuponové privatizaci, která umožnila jedincům nabýt ohromné majetky a poškodila spoustu občanů a hlavně náš stát, co znamená podřízení se diktátu Bruselu, jaké jsou skutečné cíle USA, jak je to s běženci, církevními restitucemi, je rovněž řeč o našich zákonech.

Zde cituji: Jak paradoxní jsou naše zákony. I menší krádež v obchodě je trestná, ale kdo vrátí domácnostem ty miliardy utržené obchodními řetězci na milionech zbytečných věcí a nekvalitních potravinách? Proč není reklama kvalifikována jako podvod, uvedení v omyl, a hmotná i nehmotná újma, která nejenom že ničí jedince, ale i jejich rodiny. A mnohdy tento destruktivní program vede i k sebevraždám.

Třetí kapitola obsahuje úvahy o smyslu života člověka v rámci jeho možností.

Úvahy, které kniha Lenky Karhanové obsahuje, jsou výsledkem jejího letitého zkoumání problémů v oblastech soustředěných v kapitolách. V podstatě jde o životní pravdy, lze říci, že vyzkoušené mnoha generacemi před námi, k těm bychom se měli postupně vracet, abychom skutečně žili a ne pouze přežívali. Autorka nám tyto záležitosti sděluje stručně a s nevtíravým vtipem, který určitě oceníme, protože nám umožní snadnější příjem toho, co nás usvědčuje z našich omylů.

Pokud první část jejích úvah provází značná dávka humoru, v následujících jako by se vytratil, což je zcela zákonité, vždyť jde o záležitosti, na které prostě běžní občané nemají vliv.

Leckdo se jistě pozastaví nad tím, že autorka, absolventka teologické fakulty, otevřeně odhaluje, jak jsme do toho světa chaosu a nejistoty dostali. A je třeba dodat, že ani na chvíli nepochybuji, že jde o hluboce věřící ženu.

Ponechám na čtenáři, zda tyto názory odvrhne, nebo se o nich přinutí popřemýšlet a řekne si spolu s autorkou: Konečně je tu někdo, komu jde o nás.

Milan Dušek


Traffic over 1000 CZK FREE

Free transport of goods
for orders over 1000 CZK
within Czech Republic
Terms of Services

SIGN UP

Register and get quick and easy access to all functions of our business.
Registration

QUICK CONTACT

+420 465 525 741
+420 774 504 144
Call from 8:00 to 15:00 hours
grantis@grantis.cz

Tiskárna Kulhánek spol. s r. o., Opletalova 92, 563 01 Lanškroun, IČ 020 18 420, DIČ: CZ02018420 tel.: +420 465 525 741, e-mail: jkulhanek@centrum.cz