Review

Další vlna zločinnosti v detektivce Milana Duška

Umanutý milenecVětšina detektivek Milana Duška se odehrává v relativně malém prostoru, který je částečně smyšlený. S trochou nadsázky by je bylo možno přirovnat se sérií Vraždy v Midsomeru, která diváky udivuje tím, že v tomto kraji zůstal ještě někdo naživu. Ale v Midsomeru i v okolí Duškova Újezdu je ještě dost potenciálních obětí, detektivky tedy mohou pokračovat dál, například v nové knize Milana Duška Umanutý milenec.

Detektivka volně navazuje na knihu Minulosti neutečeš (recenze zde) a dál sleduje osud těžce zkoušené mladé ženy Veroniky Matějíčkové. Tentokrát autor její postavu uchopil tak trochu jako femme fatale. Pohybují se okolo ní muži, které neodolatelně přitahuje, ale jako kdyby byla něčím poznamenaná, moc štěstí jí to nepřináší. Po smrti svého přítele Čestmíra zůstává Veronika sama s tříletým synem Fanouškem. Muži z minulosti Veroniky Matějíčkové se pohybovali za hranou zákona a její tchán si v době, do níž autor situoval děj, odpykával trest ve vězení. Tak vypadá výchozí stav detektivky a vyšetřovatelé Málek, Bém a Dudová se do děje zapojují, když Matějíčková ohlásí napadení a znásilnění. 

V knize Umanutý milenec je tentokrát méně mrtvých, autor se především soustředí na Veroničin příběh, její zápas s nepřízní osudu a hledání záchytného bodu v životě. Čtenář však nemůže čekat nějaké hluboké sondy do psychiky této postavy, kniha je psána v er-formě a všichni jsou nahlíženi pouze zvenčí. Vše, co se o nich víme, pramení z dialogů, občas i z popisných pasáží. O vyšetřovatelích se tradičně dozvídáme málo, jejich postavy mají sice určitý vývoj, ale velmi opatrný. Přesto je jim v této knize věnovaná větší pozornost a vztahy mezi nimi mají určité napětí. To čtenáři dává naději, že v této oblasti třeba dojde k nějakému překvapivému posunu.

Milan Dušek je zkušený autor a na jeho textu je to poznat. Má určitý systém, jakým staví strukturu svých detektivek a vkládá do nich aktuální fakta i fenomény současné doby. Neoperuje pouze se zločiny motivovanými touhou po zisku nebo žárlivostí, ale v jeho knize narazíme i na témata, s nimiž se čtenář setká spíše v textech se SM zaměřením. Na tom není nic nepravděpodobného, lze si představit, že s masivním rozvojem pornoprůmyslu, podporovaným snadnou dostupností na internetu, mohou existovat lidé, jejichž fantazie se zvrtne do pokřivené reality.

Dialogy, kterých je v knize Umanutý milenec opravdu hodně, mají občas drobnou chybu – většina postav používá stejně stavěné věty, občas s výrazy, které se v dnešní době ve slovníku obyčejných lidí nevyskytují. Nejde o nic zásadního, způsob, jakým většina čtenářů detektivku konzumuje, je spíše globální, nečte se každé slovíčko. Milan Dušek se věnuje především ději, zřídka se nechá unést k nějakému poetickému popisu kulis, v nichž se děj odehrává. I čtenář se pak soustředí na zápletku a její rozuzlení.

V tomto ohledu je autor skutečný profesionál a jeho detektivky obsahují vše podstatné, co člověk od tohoto druhu čtení očekává. I když jde vyloženě o odpočinkovou literaturu, nenalezneme zde laciné rekvizity jako samoúčelné násilí, košaté vedlejší děje, neúměrně nafukující počet stran, nebo všemocného a nezranitelného hrdinu. Vyšetřovatelé, s nimiž se v knize setkáme, vycházejí z reálných metod policejní práce a tvoří tým, pro sólového detektiva zde místo není. Umanutý milenec tak má své místo u čtenáře tíhnoucího ke klasické detektivce, která byla rozsáhlými kriminálními romány poněkud vytlačena.


Traffic over 1000 CZK FREE

Free transport of goods
for orders over 1000 CZK
within Czech Republic
Terms of Services

SIGN UP

Register and get quick and easy access to all functions of our business.
Registration

QUICK CONTACT

+420 465 525 741
+420 774 504 144
Call from 8:00 to 15:00 hours
grantis@grantis.cz

Tiskárna Kulhánek spol. s r. o., Opletalova 92, 563 01 Lanškroun, IČ 020 18 420, DIČ: CZ02018420 tel.: +420 465 525 741, e-mail: jkulhanek@centrum.cz