Publishing company

vydavatelstviVydavatelství OFTIS s. r. o. Ústí nad Orlicí zahájilo svoji činnost již v roce 1992 první knížkou, kterou se staly Podorlické pověsti autora PhDr. Josefa Tříšky. Často užívaný přívlastek „regionální“ je tomuto ústeckoorlickému vydavatelství přiřazován již řadu let. Většina autorů a jejich knihy totiž mají jednoho společného jmenovatele, jímž je bezprostřední a vřelý vztah k podorlickému kraji.
Zpočátku začal OFTIS spolupracovat s řadou amatérských regionálních autorů a kronikářů. V posledních několika letech se řady těchto autorů rozšířily o další, již zkušené tvůrce. A tak vyšla řada titulů, které přesáhly regionální rámec a oslovují čtenáře v celé republice.

Tematicky širokospektrá nabídka internetového knihkupectví OFTISu je velice pestrá, neboť v ní najdete žánry určené pro dospělé, beletrii (především povídky), literaturu faktu, historii, místopisnou a přírodovědeckou literaturu, poezii i pohádky pro děti.

V přehledně členěné internetové nabídce najdete nejenom knihy, ale i kalendáře, papírové tištěné betlémy, přijdou si zde na své především sběratelé, pro které OFTIS pravidelně vydává cartes maximum a dopisnice s přítiskem, nechybí nabídky vlastních pohlednic i vydávání na zakázku, výjimkou nejsou ani blahopřání k životnímu jubileu nebo vánoční a novoroční přání.

V neposlední řadě vydáváme a tiskneme knihy a tiskopisy pro školy, úřady i firmy. Můžete zde tedy zakoupit například Podací deník, Ověřovací knihu, matriční tiskopisy, nebo širokou nabídku tiskopisů pro mateřské, základní i střední školy včetně vysvědčení.

Za dobu své existence vydalo již více jak 500 knižních titulů.

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440