Neue Annalen…

letopisyNové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí vycházely od roku 1999 do roku 2012.

Letopisy byly vydávány jako občasník a to zpočátku 4× a posléze 2× ročně. Celkem jich vyšlo 37.

Formát A5, cca. 32 stran.

 

 

 

 

 

 

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440