Co na Řípu ještě nevěděli 4 (Jan Šula)

Code Artikel: KN-227
Čtvrtý díl úspěšné publikace líčí dějiny od Josefa II. po T. G. Masaryka. Ve třiadvaceti plynule na sebe navazujících kapitolách autor čtivou, populární formou představuje nejvýraznější osobnosti a dějinné události této éry české historie.
RABATT

E-Mail
Array
Preis
Ihr Preis:25,00 Kč
Verkaufspreis:50,00 Kč
Sie sparen:-25,00 Kč
Stock 17 pieces

Čtvrtý díl úspěšné publikace líčí dějiny od Josefa II. po T. G. Masaryka. Ve třiadvaceti plynule na sebe navazujících kapitolách autor čtivou, populární formou představuje nejvýraznější osobnosti a dějinné události této éry české historie. Kniha se snaží přiblížit je s určitým nadhledem i humorem, k čemuž určitě přispívá i devětačtyřicet ilustrací ve formě kresleného vtipu. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že se nejedná o publikaci odbornou a vědeckou, ale o populárně - naučné dílko, které se o poznání naší historie poctivě snaží a chce ji tak přiblížit co nejširší veřejnosti.

Recenze:

NAPOSLED Z ČESKÉ HISTORIE?

Ti čtenáři, kteří sledovali předchozí tři díly CO NA ŘÍPU JEŠTĚ NEVĚDĚLI (2005, 2006, 2007), zajisté uvítají i čtvrtý díl, který vyšel z vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí v letošním roce. Autorem této série, která stručně a postupně osvětluje kapitoly našich národních dějin je JAN ŠULA (1962), jenž je sice moravským rodákem, ale dlouhá léta žije ve Vysokém Mýtě. Absolvoval Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a dlouhá léta působí na ZŠ Jiráskova a Základní umělecké škole.

Autor nás už v první dílu upozornil, že rozhodně nenapsal vědeckou a čistě odbornou publikaci, ale populárně naučné dílo, které se na základě historických faktů snaží osvětlit naši minulost na základě těch nejmodernějších poznatků. Dějepis byl už ve škole můj oblíbený předmět a snažil jsem se přečíst k čemu jsem měl přístup, ale musím přiznat, že některé údaje pro mne byly zcela nové. Všechny díly publikace autor uvádí slovy Aloise Jiráska, spisovatele, který zůstává v podvědomí svými romány inspirovanými českou historií: Cítil jsem, že je také třeba pohlédnout do minulosti, neboť dnešku plně neporozumí, kdo nezná včerejška.

Čtvrtý díl „Co na Řípu ještě nevěděli“ navazuje na předchozí: císař Josef II. se roku 1780 ujímá samostatné vlády po své matce, české a uherské královně Marii Terezii. Desetileté období jeho vlády je vyplněno horečnatou reformní aktivitou. Vydává patent o náboženské svobodě a tím pozvolna končí doba temna. Ruší kláštery, které se nezabývají společensko prospěšnou činností. Přichází i patent o zrušení potupného nevolnictví… Současně probíhá dlouhý zápas češtiny s němčinou. Svoji historickou úlohu sehrávají Dobrovský, Jungmann, Palacký, Kramerius, Klicpera, Tyl, Kolár, Šafařík, Čelakovský. Díky nim mohou psát svá díla K.H.Mácha, Karel Jaromír Erben nebo Božena Němcová… Tuto úvodní kapitolu autor uzavírá vlastní úvahou, cituji: Nejsem a priori zásadním odpůrcem dnes tak vehementně propagované globalizace. Zároveň však celý život zastávám názor, podle kterého by všechno na světě mělo probíhat s patřičnou mírou. Nerad bych, aby naši časově blíže neurčení potomci vzpomínali jednou na 21. století jako na dobu, kdy se ještě zcela běžně jejich předkové dorozumívali jazykem, kterému se tehdy říkalo čeština. Myslím, že by pak úsilí a mnohdy i určité oběti našich současných předků z přelomu 18. a 19. století propadly vniveč. Jedním z poznávacích znaků jakéhokoliv národa je mimo jiné přece i jeho jazyk.

Autor nám postupně představuje další panovníky, provází nás krutou I. světovou válkou, přibližuje nám samotný rozpad Rakousko-Uherské monarchie a končí 28. října, kdy vzniká samostatná Československá republika a Češi mají po 400 letech svůj další osud zcela v rukou. První ustavující schůze Revolučního národního shromáždění volí prvního prezidenta profesora Tomáše Garrgua Masaryka. Zákonitě připojuje i výběr z myšlenek tohoto velkého muže našich dějin.
V recenzích na předcházející díly „Co na Řípu ještě nevěděli“, jsem chválil autorovo střídmé a současně srozumitelné vyjadřování, prokládané přívětivě jemným humorem, který má bezesporu svoji funkci v publikacích tohoto typu, oceňuji, že vedle ověřených fakt se nebojí na patřičných místech přidat svůj osobní názor. Je třeba připomenout, že i tento čtvrtý díl doprovázejí skvělé ilustrace zlínského Radka Steska, které text Jana Šuly prosvětlují svým neotřelým vtipem.
Jan Šula nám v závěru své knihy vysvětluje, proč je čtvrtý díl poslední a praví, že to ponechá profesionálním historikům. Obává se, že by se dostal na příliš tenký led a někde se probořil? Samozřejmě existuje riziko omylu, ale to přece existuje vždy, když se někdo vydá dříve neprošlapanou stezkou.

Milan Dušek

Rozměr
15 x 21 cm
Počet stran
144
Druh vazby
brožovaná
ISBN
978-80-7405-021-3
Rok vydání
2008
Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.

Verkehr über 1 000 CZK GRATIS

GRATIS Beförderung von Waren
über 1 000 CZK Bestellungen
in der Tschechischen Republik.
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Registrieren

Registrieren Sie sich und erhalten Sie schnell und einfach Zugriff auf alle Funktionen unseres Geschäfts.
Registrieren

SCHNELLE KONTAKT

+420 465 521 052
+420 465 525 322
Rufen Sie von 8:00 bis 15 Stunden
info@oftis.cz

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440