Einem Freund empfehlen

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku

Formulář žádosti o vydání osvědčení k církevnímu sňatku
Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku