Oceněné knihy

Klub autorů literatury faktu a Správa odkazu Egona Ervína Kische společně s dalšími organizacemi pravidelně oceňují knihy a autory, kteří jsou přínosem v oblasti literatury faktu. Publikace z našeho vydavatelství se poměrně často dostávají do užšího výběru a několikrát již také dosáhly ocenění:

Diplom-OFTIS-1

Diplom-OFTIS-2

Diplom-OFTIS-3

Diplom-OFTIS-4

Diplom-OFTIS-5

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440