Cartes Maximum

Vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí rozšířilo nabídku o speciální a velice zajímavý sběratelský materiál - o cartes maximum (CM) a dopisnice s přítiskem. Kolem vydavatele se vytváří klub zájemců, v počáteční přípravě je návrh na vydávání omezeného množství celinových dopisnic s přítiskem regionální tématiky.

 

Cartes Maximum – Nordic World Ski Champions Liberec 2009V tzv. maximafilii se spojují dva příbuzné obory, a to filokartie a filatelie. Cartes maximum, méně rozšířené pojmenovaní analogické pohlednice, se vyvíjí jako obor od konce 90. let 19. století. Základem je jednota mezi třemi jedinečnými atributy: obrazová část pohlednice, obraz poštovní známky a motiv poštovního razítka (obrazové části).

Cartes Maximum – Relikviář sv. MauraPři sestavování exponátu platí jednotné mezinárodní zásady. Poštovní známka musí být platná, ne předem znehodnocená, orazítkovaná, a musí být nalepená na obrazové straně pohlednice. Rozměry obrazové pohlednice musí splňovat normy světové poštovní úmluvy (maximálně 120 x 170 mm, minimálně 90 x 140 mm) a obraz musí tvořit alespoň 75 % její plochy. Ilustrace by měla být v co možná největší shodě s motivem známky, případně alespoň s jedním, je-li obrazových motivů více. Nesmí se použít obrazová pohlednice zobrazující známku. Obraz razítka a jeho místo, název poštovního úřadu, by měly mít úzký a přímý vztah k námětu obrazu poštovní známky a pohlednice, vztah časový, místní nebo námětový. Razítko musí mít datum z doby platnosti známky, co nejblíže k datu jejího vydání. Běžné denní razítko na místopisných pohlednicích by mělo mít podávací poštu z vyobrazeného místa, na uměleckých pohlednicích se sídlem galerie, na propagačních pohlednicích s datem konání akce atd.

Cartes Maximum – 150. výročí bývalé Jihoseveroněmecké spojovací dráhy z Pardubic do LiberceVše je umístěno na jedné straně pohlednice vedle sebe. Z uvedeného je patrné, že vytvoření co největší obrazové jednoty motivu známky a pohlednice, která musí mít úzký místní a časový vztah k poštovnímu razítku (příležitostnému nebo běžnému), není úplně jednoduché. Ideál, kdy poštovní razítko nese totožný námět, docílí pravděpodobně pouze oficiální vydání maximkarty, například Českou poštou.

Cartes Maximum – Cisterciácký klášter Vyšší BrodJestliže chce někdo vytvořit cartes maximum, musí začít u známky, ke které existuje pohlednice s příslušným motivem. Pokud pohlednice neexistuje, lze ji vydat, ale měla by být volně v prodeji minimálně 14 dní před vydáním známky. Pokud je známka složená z několika motivů, je vhodné ke každému najít pohlednice zvlášť. Pokud je na známce detail, je dobré najít obrázek celku. Nejsložitější je najít spojení k portrétům. Zde lze využít datum narození, úmrtí, místo narození, úmrtí atd. Svůj význam mají příležitostná razítka k významným akcím. Je jim dávána vždy přednost před běžným denním razítkem.

Neobvyklost a fantazie při spojení všech tří částí se sběratelsky cení nejvíce. Osobní realizace jsou zajímavým výstavním exemplářem. Ve Francii jsou z toho výjimečného vydávány zajímavé katalogy.

Sběratel CM není pasivním shromažďovatelem, ale je zapojen do děje vzniku. I když nelze nezmínit značnou časovou zátěž. Jakmile je zjištěna podoba plánované známky, musí začít shánění pohlednice. Tím nic nekončí, protože zbývá to pravé razítko, které je možné získat pouze po omezenou dobu.

Cartes Maximum – Spejbl a HurvínekPrvní mezinárodní kongres maximafilie se konal 11. až 14. září 1947 ve Francii. Maximafilisté byli uznáni na kongresu vrcholné organizace filatelistů FIPA v Amsterodamu v roce 1977. Analogové pohlednice jsou od té doby součástí mezinárodních přehlídek a sběratelský obor se postupně rozvíjí i v České republice. Od roku 1994 vydává Česká pošta cartes maximum každým rokem.

  

K zakoupení jsou v našem internetovém obchodě.

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440