Recenze

Ještě k stému výročí Československa

Česká Třebová a Velká válka 1914–1918V závěru roku 2018 vydal Martin ŠebelaOFTISU Ústí nad Orlicí knihu ČESKÁ TŘEBOVÁ A VELKÁ VÁLKA 1914–1918 s požehnáním JUDr. Martina Netolického, Ph. D., hejtmana Pardubického kraje, který k ní dokonce napsal krátký, ale výstižný úvod. Publikace má pevnou vazbu a 620 stránek, což je na naše poměry úctyhodné a jde o literaturu faktu.

Než autor přejde k tématu, které vyplývá z názvu, upozorní nás, že v roce 2014 jsme si připomněli výročí počátku 1. světové války, kterou po atentátu na následníka trůnu císař František Josef vyhlásil Srbsku. Tato válka přerostla v celosvětový konflikt. Mnoho občanů města Česká Třebová, kteří zažili útrapy války, padlo a jejich hroby jsou roztroušeny takřka po celé Evropě i na daleké Sibiři. Válka je zavála po všech bojištích na obou stranách fronty a připravila je o nejlepší roky života.

Od prvních stránek knihy máme možnost sledovat situaci v Evropě v těch letech. Samotnou mobilizaci. Počátek i další průběh války, přesuny vojska a jeho pobyt ve městě Česká Třebová. Dozvídáme se, jak se lidem žilo za války a jak se životní podmínky s jejím prodlužováním neustále zhoršovaly. Ani lístkový systém nezajišťoval, že se potraviny dostanou k potřebným. Zákonitě vznikl černý trh, kde se za všechno platily horentní částky a tím byli znevýhodněni nemajetní, navíc do všeho zasahovaly kontroly a konfiskace pod heslem: Vše pro frontu! Situace v zázemí se postupně přiostřovala, začala převažovat nespokojenost.

V poslední fázi války dochází k vyhlášení republiky. Sledujeme průběh 28. října.

Čteme autentické příběhy známých osobností města v těch letech, o běžných občanech, kteří narukovali, o českotřebovských námořnících, sloužících na bitevních lodích na Jadranu, o příslušnících zahraničních legií v Rusku, Francii a Itálii.

Když dozněl poslední výstřel do té doby nejkrvavějšího válečného konfliktu, jehož důsledkem byl zánik čtyř monarchií: Rakousko-Uherska, Pruska, Ruska a Turecka, na jejich místech vznikaly nové státy. Mezi nimi i Československo.

Kniha je postavena na autentických dokumentech z té doby, včetně válečné korespondence mezi frontou a zázemím, na nepředstavitelně dlouhých hodinách v archivu, pátrání po pamětnících a v jejich rodinách. Jen když si pročteme prameny, z nichž bylo čerpáno, nezbývá, než před autorem smeknout klobouk. Je třeba dodat, že text doprovází na 260 fotografií z těch časů, převážně osob, o kterých je psáno. K tomu se přidává tablo Jednoty ČSL Obce legionářské v České Třebové z roku 1930, tablo dobrovolníků II. Zahraniční ČSL armády v Itálii 1918–1919 a tablo českotřebovských námořníků.

Martin Šebela odvedl kus poctivé práce a nesporně přispěl k tomu, co už bylo o té době napsáno, a je nutno podotknout, že ne pouze regionálně.

Milan Dušek

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440