Recenze

Už Šestá knížka

Knížek vychází mnoho a někdy je až těžké se v této záplavě literatury orientovat a tohle lze vyslovit i pokud jde o ty pro dětského čtenáře, výjimkou jsou knížky, které stvořily děti. Ne, že by neexistovaly, ale je jich jako šafránu, méně, než by bylo třeba. Proč? Děti potřebují, aby jim dospělí dali příležitost. Vždyť vydat dnes nekonzumní knížku není levná záležitost. Takže to nechce pouze ty, kteří tím směrem děti vedou, ale i sponzory, to je třeba konstatovat na úvod mého povídání.

Řeč bude o ŠESTÉ KNÍŽCE, která vyšla ve vydavatelství OFTIS v Ústí nad Orlicí a napsali ji žáci první až páté třídy ZŠ v Dlouhé Třebové. Obsahuje krátké literární texty a kresby odpovídající jejich věku. Oporou jim byly jejich učitelky Alena Kopecká, Pavla Osohová, Eva Kopecká, a Jana Renčínová v čele se samotnou ředitelkou školy Lenkou Havlenovou, které se snažily, aby dílka dětí byla odrazem jejich fantazie, názorů na různá témata dneška, minulosti i budoucnosti, aby spontánně prozradily, o čem přemýšlejí a co je pro ně důležité.

Na začátku Šesté knížky mladí tvůrci napsali: Ještě se všemu teprve učíme, proto nám museli dospělci s našimi výtvory trochu pomoci. Naše texty upravili pro tisk. Přejeme pěkné počtení, možná to není kniha poslední.

Je třeba dodat, že i tomu jejich slibu věřím, protože jejich knížky sleduji už několik roků. A kdo by se domníval, že své psaní neberou děti vážně, mýlí se. Děti postupují z ročníku do ročníku, mnoho jmen se v knížkách opakuje, zájem neopadá.

Už samotný název nás upozorňuje, že pět podobně zaměřených knížek předcházelo. Z toho lze usoudit, že na této škole se dětem věnují a je tu naděje, že i když z těchto mladých tvůrců nevyroste přímo spisovatel, básník, kreslíř či malíř, u většiny z nich zůstane úcta ke knize a je předpoklad, že je bude provázet po celý život.

Sympatické je i motto Jana Amose Komenského, které literární pokusy dětí uvádí: S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole.

První část knížky obsahuje kresby první třídy na téma ročních období a ztvárnění jednotlivých měsíců. Druhá a třetí třída se už pokouší o krátké slovní útvary proložené kresbičkami. Čtvrtá a pátá třída se už pouští dál a vznikají příběhy z nichž lze vycítit zaujetí, s nímž byly psány a leckde blýskne i střípek talentu, který by bylo škoda zahodit. Za pozornost stojí i jakési soupisy přání děti a leckdo by se divil, že ve velké míře nemyslí pouze na sebe, což ve dnešních poměrech rovněž není zanedbatelná záležitost.

Na závěr je třeba jmenovat sponzory knížky, kteří poskytli finanční podporu projektu a tím umožnili mnoha dětem se tvůrčím způsobem realizovat. Jde o vydavatelství Oftis v Ústí nad Orlicí, Centrum veterinární péče, Obecní úřad ve Dlouhé Třebové a další příznivce školy.

Nelze si nepřát, aby se splnilo přání dětí a ne pouze s tou sedmou knížkou.

Milan Dušek


Doprava nad 1 000 Kč ZDARMA

Doprava zboží ZDARMA
v rámci České republiky
při objednávce nad 1 000 Kč.
Obchodní podmínky

ZAREGISTRUJTE SE

Zaregistrujte se a získáte snadný a rychlý přístup ke všem funkcím našeho obchodu.
Registrace

RYCHLÝ KONTAKT

+420 465 521 052
+420 465 525 322
Volejte od 8:00 do 15:00 hodin
info@oftis.cz

malé logo OFTIS spol. s r. o., Příkopy 1438, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ 150 28 828, DIČ: CZ15028828 tel.: +420 465 52 10 52, 52 53 22, e-mail: oftis@oftis.cz
firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové značka: odd.C, vložka 440