Doporučit známému

Evidence klíčů bezpečnostní dokumentace objektů

Přehled o evidenci klíčů je zpracován dle metodického návodu Ministerstva vnitra.
Evidence klíčů bezpečnostní dokumentace objektů